blog*spot

عـــلـــــي

فهرست وبلاگهاي فارسي
گويا


اشعاري كه مي خوانم
لامپونويس فارسي

ا.يشايايي


This page is powered by Blogger. Isn't yours?
Monday, November 3
 
بالاخره زمان شمردن جوجه شد...چه شود!
..............
يه جورايي ياد اون روزهاي انتخابات سري اول خاتمي افتاده ام، با همون شور و حال، با همون دلهره، با همون جدلهاي سر کار با همکارها، با همون لبخند پيروزي قبل از وقوع، با همون...
..........
حالا فردا مادونا هم با ما جشن ميگيره در بزرگترين استاديوم شهر؟
..............
She says: If you become V.P., it's Canada for me...
............Saturday, September 20
 
Descanso, Desconso, Desconso,...
من کي از خدا خواسته بودم که وسط يه مشت کابوي کارم باشه؟ حالا نميشد اين پل رو توي وسط اين کوهها نمي زدند؟ آخه توي اين تاريخشون چي اين جمهوري خواهها انجام دادند که با اين اوضاع خرابي که درست کردند ولکنشون نيستند؟ حالا هر چي ميخوان بگن. جوجه رو آخر پاييز ميشمرند(ببخشيد ايندفعه وسط پاييز!). شايد هم بقول سرکارگر پيمانکارمون:She's hot!!...پس بهشون راي بديم!!
...............
خوبه بخدا، دوتايي ميپان مبادا استخون "ايستاده بر بادي" ،" نشسته کنار رودخونه اي" يا... جابجا بشه! بعد به من يکيشون ميگه سخته کسي رو اينجا پيدا کردن براي همسري چون همه يه جورايي فاميليم! بايد برم شمال کليفرنيا يا اصلا ايالتم رو عوض کنم! ميگم حالا با کي هستي؟ ميگه با يه سفيد آمريکايي!
............
تفاوت اينجاست که ما يه تيم براي وزغهاي دسکانسو داريم که خداي نکرده چيزيشون نشه بعد تواونور دنيا... بگذريم.
..............
بابا اين نامجو بايد ميشد نوازنده صدا، خسته نشد از بس بالا و پايين کرد؟ يه خورده خلوت بود سنِ کنسرتش.
.............
اين کانادا هم براي اينکه از غائله عقب نيفته اين انتخابات رو راه انداخت؟ منطقه ما که جد اندر جد ليبرال بودن!
.............
قراره بالاخره زمستون توي اين ارتفاع 3800 پايي دوباره برف بازي کنم. فکر کنم از بس زمستونهاي پيش به برف بالاي کوهها نگاه کردم خدا گفت بيا دلت برف مي خواد. بسم اله...
............
حالا وقتشه؟ قبل از چهل سالگي؟ ها؟ چي؟ .... باشه.Tuesday, August 12
 
خبرت هست که از خويش خبر نيست مرا ...
..............
هنوز نگاه پسر عمه عزيزم را در موقع گرفتن کارنامه سال اول راهنمايي ام را يادم نرفته که توي اونهمه نمره بيست و نوزده، به نمره سيزده و نيمم خيره شده بود! دلم براي مهرباني هايش تنگ شده...زود رفت... خدا بيامرزدش...
............
آهاي رفيق، چهل سالگي چطوره؟..Monday, April 21
 
هي رفيق، يادته تو راهروهاي مدرسه نوارشو رد وبدل ميکرديم. يادته تمامه آهنگاشو ميخواستيم اول بشه(حالا چيش بما ميرسيد!). رفيق، داره مياد اينطرفها. ميايي بريم؟ بيست و پنج سال از اولين آلبوم تکيش ميگذره و الان با آلبوم بيست و پنج.
خداييش چندبار Last Christmas شو شنيدي؟
................
تقريباً شد هشت ماه
..............
حالا REM شد REM هشتادي. هستي؟ هستم.
............
مُردم از اين همه هواي خوب! بابا تو رو خدا يه خورده هوا بد بشه...
...............
سال آخر دهه سي سالگي چه مزه اي ميده؟ داره چهل سالم ميشه! خرس گنده اي شدم رفت...چه دهه پر از فراز و نشيبي، سه و نيم(!) کشور زندگي کردم، يه جدايي، يه نفرت، يه وصلت، يه مهرباني، از کار دانشجويي تا کار دولتي، چهار تا چار ديواري، سه مليتي و هيچ مليتي، يه مشت رفيق چند مليتي آبدوخياري و ... تو. تا آخر هستي؟ خسته ام. باش...
...........
دوباره بعد از هفت سال فستيوال جاز هستم در اون شهر فساد زده زيبا. دوباره مسير تورنتو تا مونترال را خواهم پيمود و اين بار با تو نه با من.
..........
پدر و مادر ها رفتند و دوباره ما، ما شديم.
.........
اي خدا يه خورده وقتِ با پول لطفاًThursday, November 15
 
Skies of L.A.


It's so sad what we have become
The beautiful days we seem to leave so undone
And I don't know where we'll go from here
All I know is that I can't see the sun through the sky from here


Everyone has a finger
But they can't point me to the light
He can't be that hard to find
After all we're so bright


I don't know if tomorrow has a day
I don't know if the rays will shine my way
All I know is that I'm standing in a place where
My future looks like the skies of L.A., skies of L.A.


Skies of L.A.


I don't know if my body can take much more
We're in the land of the richest riches
But my mind seems so poor


Everyone has a finger
But they can't point me to the light
It shouldn't be that hard to find
After all we're so bright


I see so many visions
But everyone seems out of sight
This is total neglection


Skies of L.A.
My future looks like the skies of L.A.
By Tricky-Celine Dion
............


Surprise Surprise


Surprise surprise, I told you lies
I thought the truth would set you free
Surprise surprise, it isn't all as it seems
But who knew you'd wake up from your dreams


If I told you myself
It could have saved you the hell
Now look who's sorry, god I'm so sorry
It's never the right time
I guess it's to die


Just when you think you've got me figured out
Just when you think you know me well
Baby you've barely even broke the ice
My river runs white, you're not in sight
But you're closer than you were


Tonight, I'm a chameleon
And every spot I'd aim was god's
But I will survive cause I only let you in
But I can be sure of who you are


And you can call it a game
But it's me playing it safe
And god I'm so sorry, I'm just so sorry
What can I say? It's our turn to stay alive


Just when you think you've got me figured out
Just when you think you know me well
Baby you've barely even broke the ice
My river runs white, you're not in sight
But you're closer than you were
You were tonight, tonight, tonight


And it's in your eyes
That it's all or nothing
What I can't disguise
Is that you're onto something
I let myself go
Will you still want me
Will I be enough
The fear of that haunts me
Cause what if you walk away


Just when you think you've got me figured out
Just when you think you know me well
Baby you've barely even broke the ice
My river runs white, you're not in sight
But you're closer than you were
You were tonight, tonight, tonight


Just when you think you've got me figured out
Just when you think you've got me figured out
Surprise surprise
By


.........Tuesday, October 23
 


.Fire, Wind and Smoke
..........
...what do you expect when you see the dance of flying ashes from sky. Look at it, it's not snow, it's someone 's belonging, it's one of our trees, it's us
...........
!?What's going on? Honey we have to move out. Fire is right at the corner and you are still sleeping
............
!Off, Close,..., this time not because of snow, not because of smoke and pollution, this time because of FIRE
Wednesday, August 15
 
...دوباره شهري را که دوست داشتم...يعني چهار سال گذشت؟